Runinskrifter.net

Material ‘buxbom’ (‘trä’)

Inskrifter på buxbom (1):