Runinskrifter.net

Material ‘vitröd granit’ (‘sten’)

Inskrifter på vitröd granit (1):