Runinskrifter.net

Material ‘vit kalksten’ (‘sten’)

Inskrifter på vit kalksten (1):