Runinskrifter.net

Material ‘violettbrun kalksten’ (‘sten’)

Inskrifter på violettbrun kalksten (4):