Runinskrifter.net

Material ‘svartspräcklig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på svartspräcklig granit (1):