Runinskrifter.net

Material ‘svartgrå granit’ (‘sten’)

Inskrifter på svartgrå granit (1):