Runinskrifter.net

Material ‘svartgrå gnejsgranit’ (‘sten’)

Inskrifter på svartgrå gnejsgranit (1):