Runinskrifter.net

Material ‘svartaktig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på svartaktig granit (2):