Runinskrifter.net

Material ‘svart skiffer’ (‘sten’)

Inskrifter på svart skiffer (1):