Runinskrifter.net

Material ‘svagt rödaktig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på svagt rödaktig granit (1):