Runinskrifter.net

Material ‘spräcklig rödaktig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på spräcklig rödaktig granit (1):