Runinskrifter.net

Material ‘spräcklig grå granit’ (‘sten’)

Inskrifter på spräcklig grå granit (1):