Runinskrifter.net

Material ‘skifferhaltig gråsten’ (‘sten’)

Inskrifter på skifferhaltig gråsten (1):