Runinskrifter.net

Material ‘skiffer gnejsgranit’ (‘sten’)

Inskrifter på skiffer gnejsgranit (2):