Runinskrifter.net

Material ‘skiffer bergart’ (‘sten’)

Inskrifter på skiffer bergart (1):