Runinskrifter.net

Material ‘rödvit kalksten’ (‘sten’)

Inskrifter på rödvit kalksten (1):