Runinskrifter.net

Material ‘rödlätt medelkornig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på rödlätt medelkornig granit (1):