Runinskrifter.net

Material ‘rödgul gävlesandsten’ (‘sten’)

Inskrifter på rödgul gävlesandsten (1):