Runinskrifter.net

Material ‘rödgrå grovkornig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på rödgrå grovkornig granit (5):