Runinskrifter.net

Material ‘rödgrå finkornig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på rödgrå finkornig granit (2):