Runinskrifter.net

Material ‘rödaktig sandsten’ (‘sten’)

Inskrifter på rödaktig sandsten (4):