Runinskrifter.net

Material ‘rödaktig medelkornig gnejs’ (‘sten’)

Inskrifter på rödaktig medelkornig gnejs (1):