Runinskrifter.net

Material ‘rödaktig medel till grovkornig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på rödaktig medel till grovkornig granit (1):