Runinskrifter.net

Material ‘rödaktig kalksten’ (‘sten’)

Inskrifter på rödaktig kalksten (9):