Runinskrifter.net

Material ‘rödaktig grovkornig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på rödaktig grovkornig granit (2):