Runinskrifter.net

Material ‘rödaktig fältspatsrik granit’ (‘sten’)

Inskrifter på rödaktig fältspatsrik granit (1):