Runinskrifter.net

Material ‘röd medelkornig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på röd medelkornig granit (1):