Runinskrifter.net

Material ‘röd jotnisk sandsten’ (‘sten’)

Inskrifter på röd jotnisk sandsten (1):