Runinskrifter.net

Material ‘röd grovkornig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på röd grovkornig granit (1):