Runinskrifter.net

Material ‘röd gnejsgranit’ (‘sten’)

Inskrifter på röd gnejsgranit (1):