Runinskrifter.net

Material ‘röd finkornig sandsten’ (‘sten’)

Inskrifter på röd finkornig sandsten (1):