Runinskrifter.net

Material ‘röd finkornig gnejs’ (‘sten’)

Inskrifter på röd finkornig gnejs (1):