Runinskrifter.net

Material ‘röd fältspatsrik granit’ (‘sten’)

Inskrifter på röd fältspatsrik granit (4):