Runinskrifter.net

Material ‘mycket tät gnejsgranit med tydligt granitiskt inslag’ (‘sten’)

Inskrifter på mycket tät gnejsgranit med tydligt granitiskt inslag (1):