Runinskrifter.net

Material ‘medelkornig röd granit’ (‘sten’)

Inskrifter på medelkornig röd granit (1):