Runinskrifter.net

Material ‘medel till grovkornig svagt rödaktig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på medel till grovkornig svagt rödaktig granit (1):