Runinskrifter.net

Material ‘mörkt blågrön diabas’ (‘sten’)

Inskrifter på mörkt blågrön diabas (1):