Runinskrifter.net

Material ‘mörkröd gävlesandsten’ (‘sten’)

Inskrifter på mörkröd gävlesandsten (1):