Runinskrifter.net

Material ‘mörkgrå till grön kvartsitisk sandsten’ (‘sten’)

Inskrifter på mörkgrå till grön kvartsitisk sandsten (1):