Runinskrifter.net

Material ‘mörkgrå grovkornig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på mörkgrå grovkornig granit (1):