Runinskrifter.net

Material ‘mörkgrå granit’ (‘sten’)

Inskrifter på mörkgrå granit (7):