Runinskrifter.net

Material ‘mörkgrå glimmerskiffer’ (‘sten’)

Inskrifter på mörkgrå glimmerskiffer (1):