Runinskrifter.net

Material ‘mörkgrå finkornig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på mörkgrå finkornig granit (1):