Runinskrifter.net

Material ‘mörkblå granit’ (‘sten’)

Inskrifter på mörkblå granit (1):