Runinskrifter.net

Material ‘mörk grovkornig granit’ (‘sten’)

Inskrifter på mörk grovkornig granit (1):