Runinskrifter.net

Material ‘mörk granit med ljusrött ytskikt’ (‘sten’)

Inskrifter på mörk granit med ljusrött ytskikt (1):