Runinskrifter.net

Material ‘mörk granit med brunt ytskikt’ (‘sten’)

Inskrifter på mörk granit med brunt ytskikt (1):