Runinskrifter.net

Material ‘mörk grönsten’ (‘sten’)

Inskrifter på mörk grönsten (1):