Runinskrifter.net

Material ‘mörk gnejsgranit’ (‘sten’)

Inskrifter på mörk gnejsgranit (1):