Runinskrifter.net

Material ‘mörk glimmerrik gnejsgranit’ (‘sten’)

Inskrifter på mörk glimmerrik gnejsgranit (1):